Hukuki Danışmanlık Hizmetinin amacı; danışmanlık hizmeti alan bireylerin veya şirketlerin içinde bulunmuş olduğu mevcut durumu tespit etmek, olası veya mevcut riskleri analiz etmek ve sonrasında mevcut hukuki ihtilafa çözüm önerileri sunmaktır.Hukuki Danışmanlık hizmetini iki türlü sınıflandırmamız mümkündür. Bunlardan birincisi Önleyici Danışmanlık Hizmetidir. Bu danışmanlık hizmeti hukuki ihtilafın doğumundan önce başvurulan, birey yada şirketlerin hukuki işlemlerinin kanunlara uygun biçimde yürütülmesini sağlayan ve müvekkilin hukuki ihtilaftan herhangi hukuki bir zarara uğramaması için verilen Önleyici(Koruyucu) Danışmanlık Hizmetidir.
Bir diğeri ise Giderici Danışmanlık Hizmetidir. Bu danışmanlık hizmeti türünde ise hukuki ihtilafın doğumundan sonra müvekkilin çıkarlarını korumak hedeflenir ve hukuki meselede en avantajlı çözüm yolu belirlenerek müvekkil için en lehe olan kanun yolu tercih edilir ve giderici danışmanlık hizmetiyle çıkabilecek sorunlar en asgari seviyeye indirgenir.