Ceza Hukukunun Konusu

Ceza Hukuku konusu suç teşkil eden eylemleri ve bu eylemlere uygulanacak cezaları konu alan kamu hukuk dalıdır. Ceza Hukuku esasında genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere iki bölüme ayrılır.Kanun Koyucu genel hükümler başlığı altında suçlara uygulanacak olan genel hükümleri düzenlerken özel hükümler başlığı altında ise her bir suçu ve unsurlarını ayrı ayrı düzenlemiş, bununla da yetinmeyip her bir suçun ceza oranını da tek tek belirterek hangi suça ne kadar ceza ve hangi güvenlik tedbirinin uygulanacağını detaylı bir şekilde ele almıştır.

Ceza Hukukuna Hakim Olan En Temel İki İlke

-Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi:Bu ilke son derece önemli bir ilke olmakla kalmayıp adeta ceza hukukuna yön vermektedir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesine göre Kanunun açıkça suç olarak düzenlemediği bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.Yine bu ilkeye göre kanunlarımızda yazılı olan cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başkaca bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

-Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi: Bu ilkeye göre ceza kanunları uygulanırken kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, renk, cinsiyet, milliyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri…diğer toplumsal konumları bakımından ayrım yapılamaz, kimseye ayrıcalık tanınamaz.

Bu iki ilke ile kanun koyucu adeta vatandaşa bir güvence sağlamıştır.

Ceza Davalarında Avukatın Önemi

Ceza Davaları diğer dava türlerine göre en hassas davalardır. Bu dava sonucunda kişinin hürriyetinin elinden alınması, işlemediği bir suçla cezalandırılması dahi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle daha önce mahkemede hazır bulunmamış, hakim karşısına çıkmamış kişilere oranla işini iyi bilen, mevzuata hakim, dosya kapsamında hertürlü donanıma sahip avukatlarla savunma yapmak size fayda sağlayacaktır. Çünkü kararı belirleyen en etkili faktör sanığın savunmasıdır. Hukuki anlamda en iyi şekilde savunulabilmeniz açısından tecrübeli bir avukattan yardım almanızda fayda vardır.

Ceza Hukuku Kapsamında Sunulan Vekillik ve Danışmanlık Hizmetleri

Ceza Hukuku Bağlamında Soruşturma Öncesi, Soruşturma Evresi, Kovuşturma Evreleri ve Dava Süreçlerinde Karşılaşılabilecek Uyuşmazlıkların Tümünü Kapsayan Danışmanlık ve Vekillik Hizmeti Sunuyoruz

Soruşturma Evresi- Savcılık İşlemleri

Soruşturmanın başlamasından, sonuçlanıncaya kadar gerekli tüm işlemler için hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti…


Sulh Ceza Mahkemeleri

Sulh ceza mahkemelerinin kapsamına giren tüm davalarda hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti sunuyoruz.


Asliye Ceza Mahkemeleri

Asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlerde danışmanlık ve müdafilik hizmeti sunuyoruz.


Ağır Ceza Mahkemeleri

Ağır Ceza mahkemesi alanına giren, ağır ceza dava ve duruşmalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.


Soruşturma Evresinde Ceza Avukatı

Herhangi bir suç şüphesinin varlığında, suç konusu eylemin Cumhuriyet Savcısı denetiminde soruşturulduğu ve davanın açılmasına kadar geçen süreye soruşturma evresi denir. Bu evrede cumhuriyet savcısı delillerin toplanması, mağdur, tanık, şüpheli ifadelerinin alınması, ilgili kurumlardan belge isteme, keşif, bilirkişi incelemesi gibi gerekli her türlü işlemi yapar. Soruşturma evresinde yazılılık esastır. Soruşturma evresi sonunda savcılık yeterli şüpheye ulaşırsa kovuşturmanın açılması için mahkemeye bir iddianame düzenler ve böylelikle soruşturma evresi tamamlanmış olur. Yeterli şüpheye ulaşamadığı takdirde ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı vererek dosyayı kapatır.

Soruşturma evresinde avukatın her daim şüpheli ile görüşme hakkı, ifade ve sorgu sürecinde yanında bulunma ve hukuki yardım hakkı engellenemez.

Soruşturma evresi önemlidir. Çünkü dava açılıp açılmayacağı, cumhuriyet savcısının hangi sevk maddeleri gereğince ne tür bir ceza isteyeceği, tutuklu veya tutuksuz yargılama isteyip istemeyeceği bu evrelerde gerçekleştirilir. Bu nedenle şüphelinin ilk ifadesinin eksiksiz olabilmesi için mutlaka deneyimli bir avukattan yardım alınmalıdır. Aksi takdirde iyi bir savunma yapılamazsa bu durum şüphelinin tutuklu yargılama istemi yapılıp yapılmayacağını dahi etkilemektedir. Bu sebeplerle soruşturma evresinde avukatın rolü oldukça önemlidir. 

Şüpheli/Sanık Vekilliği-Müşteki Vekilliği

Şüpheli/Sanık Vekilliğinde ceza avukatının rolü son derece önemlidir. Ceza Avukatı soruşturma ve kovuşturma aşamasında şüpheli/sanığa hukuki yardımda bulunur. Gerek soruşturma aşamasında ceza avukatı, şüphelinin tutukluluk haline itiraz, adli kontrol kararına itiraz, şüphelinin lehine olan delillerin dosyaya konulması ve şüphelinin ifadesinin alınmasında önem arz eder. Yine ceza avukatı kovuşturma aşamasında sanığı duruşmalara en iyi şekilde hazırlar ve savunmasını kusursuz bir şekilde gerçekleştirir.Hakkında beraat kararı verilmesi için gerekli tüm işlemleri yapar. Beraat kararı verilemediği takdirde en alt sınırdan ceza verilmesi için tüm hukuki çabayı gösterir.

Müşteki Vekilliği ise ceza davalarında suçtan zarar gören, etkilenen kişiye denir. Müşteki mağdur anlamına gelmektedir.