Aile ve Boşanma Hukuku

Aile Hukuku; Medeni Hukuk kapsamı içerisinde yer alan Boşanma, Velayet, Nafaka; Evlat Edinme; Soybağı gibi konuları içeren bir hukuk dalıdır.    

Ceza Hukuku

Konusu suç teşkil eden fiilleri cezalandırma amacı ile oluşturulmuş kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi konuları içeren önemli bir hukuk dalıdır.           

İcra Davaları

İcra Davaları, İflas erteleme, Menfi Tespit Davası, İstirdat Davası gibi konuları içermektedir. Alacaklının borcunu tahsil edebilmesi bu alan kapsamı içersindedir.       

Miras Davaları

Terekenin Paylaşımı, Reddi Miras Davası, Mirastan Feragat, Mirastan Mal Kaçırma vb konuları içeren terekenin nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

 

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicinin korunmasını hedef alan tüketici davaları, hakem heyetine başvuru, ayıplı malın iadesi vb. konuları kapsayan hukuk dalıdır.

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukukunda maddi manevi tazminat, iş kazası tazminatları, trafik kazası nedeni ile tazminatlar, ihbar ve kıdem tazminatı hakkında önemli bilgiler yer almaktadır.

Kira Hukuku

Kira Hukuku bölümünde kira tespit davaları, tahliye davaları,kira alacak davası ve icra takibi gibi kira hukukunu ilgilendiren alanlarda da avukatlık hizmeti verilmektedir.

İş Hukuku

İşçi haklarını kapsayan İş Kanunu uyarınca ihbar ve kıdem tazminatı, işe iade davaları, iş kazası tazminatları, fazla mesainin hesaplanması vb. konular hakkında genel bilgilere değinilmektedir.