MNT HUKUK & DANIŞMANLIK

AİLE HUKUKU

CEZA HUKUKU

İŞ HUKUKU

İCRA DAVALARI

&

Profesyonel Danışmanlar

Konusunda Uzman Kadro

...AVUKATLIK

MNT DANIŞMANLIK

Profesyonel Çözümler

MNT HUKUK & DANIŞMANLIK

Hukuki Süreçlerinizde Profesyonel Hızlı Etkin Çözümler

Güvenilir Tecrübeli ve Profesyonel Hukuki Destek

Sorumluluk Bilinci ile Özenli ve Disiplinli Dava Takibi

Avukatlık Hizmetleri

İnsanlar için sorunların adil bir şekilde çözüme kavuşması son derece önemlidir. Adalete ulaşabilmenin en iyi yolu ise iyi bir savunmadan geçmektedir. MNT Hukuk Bürosu olarak bu anlamda adalete doğru ve profesyonel bir şekilde ulaşabilmek ve hak kayıplarını önlemek için her türlü avukatlık hizmeti vermekteyiz…                                                                             

Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık Hizmetinin amacı; danışmanlık hizmeti alan bireylerin veya şirketlerin içinde bulunmuş olduğu mevcut durumu tespit etmek, olası veya mevcut riskleri analiz etmek ve sonrasında mevcut hukuki ihtilafa çözüm önerileri sunmaktır.Hukuki Danışmanlık hizmetini iki türlü sınıflandırmamız mümkündür.                              

Çalışma Prensiplerimiz

MNT Hukuk Bürosu olarak son derece disiplinli yenilikçi saygıya dayalı ve araştırmacı kimliğimiz ile müvekkillerimizin tüm hukuki sorunlarına hassasiyetle ve özenle yaklaşmaktayız.Tüm hukuki meselelerde dava öncesi ve sonrası avukat müvekkil ilişkilerinde her zaman ulaşılabilir olmak bizim için son derece önemlidir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Mnt Hukuk Bürosu Olarak Bireysel ve Kurumsal Nitelikte Müvekkilerimiz İçin Boşanma Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku ve İş Kazaları Davaları, Tazminat Hukuku, Tüketici Hukuku, İcra Hukuku, Sözleşmeler Hukuku Alanlarında Hizmet Vermekteyiz...

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile Hukuku; Medeni Hukuk kapsamı içerisinde yer alan Boşanma, Velayet, Nafaka; Evlat Edinme; Soybağı gibi konuları içeren bir hukuk dalıdır.    

Ceza Hukuku

Konusu suç teşkil eden fiilleri cezalandırma amacı ile oluşturulmuş kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi konuları içeren önemli bir hukuk dalıdır.           

İcra Davaları

İcra Davaları, İflas erteleme, Menfi Tespit Davası, İstirdat Davası gibi konuları içermektedir. Alacaklının borcunu tahsil edebilmesi bu alan kapsamı içersindedir.       

Miras Davaları

Terekenin Paylaşımı, Reddi Miras Davası, Mirastan Feragat, Mirastan Mal Kaçırma vb konuları içeren terekenin nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

 

 

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicinin korunmasını hedef alan tüketici davaları, hakem heyetine başvuru, ayıplı malın iadesi vb. konuları kapsayan hukuk dalıdır.

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukukunda maddi manevi tazminat, iş kazası tazminatları, trafik kazası nedeni ile tazminatlar, ihbar ve kıdem tazminatı hakkında önemli bilgiler yer almaktadır.

Kira Hukuku

Kira Hukuku bölümünde kira tespit davaları, tahliye davaları,kira alacak davası ve icra takibi gibi kira hukukunu ilgilendiren alanlarda da avukatlık hizmeti verilmektedir.

İş Hukuku

İşçi haklarını kapsayan İş Kanunu uyarınca ihbar ve kıdem tazminatı, işe iade davaları, iş kazası tazminatları, fazla mesainin hesaplanması vb. konular hakkında genel bilgilere değinilmektedir.

 

 

MNT AVUKATLIK DANIŞMANLIK OFİSİ İLKELERİMİZ...

Dava Öncesi Kapsamlı ve Derin Araştırma
Farklı Bakış Açıları ile Hukuki Meseleyi Her Yönü İle Ele Alma
Kolay Erişim ile Davanın Her Aşamasında Bilgilendirme
Güncel Mevzuatı Her Geçen Gün Yakından Takip Edebilme
Müvekkilin Problemlerini Çözme Odaklı Stratejiler Geliştirebilme
Etkili ve Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti
Saygı ve Güven Prensibi İçerisinde Müvekkil Avukat İlişkisi
Yeterli Donanıma Sahip Tecrübeli Avukatlık Hizmeti
Davanın Her Aşamasında Gelişen Problemleri Pratik Bir Şekilde Çözümleme
Müvekkilin İhtiyaçlarını Doğru Analiz Ederek Sonuca Ulaşma

 

Hukuksal Alanda Hak Kayıplarının Önlenmesi İçin Avukatlık Mesleği Son Derece Önemlidir. ..!

Avukatlık mesleği gereği hukuk kurallarına ehil olma, günden güne değişen kanunlara göre uyarlama ve etkili bir savunma mekanizmasıdır. Bu anlamda hukuksal alanda mahkemeye başvurulması gerekiyorsa hak kaybına uğramamak için mutlaka bir avukata başvurmanızı tavsiye ediyoruz...

AİLE HUKUKU

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı ve Danışmanlık Hizmeti, Nafaka Davaları, Mal Rejimi, Velayet Davası, Soybağının Reddi Davası,Evlat Edinme, Tazminat Davası,  Babalık Davası…

CEZA HUKUKU

Ceza Avukatı Ankara

Kasten Yaralama,Kasten Öldürme, Tehdit, Denetimli Serbestlik, Koşullu Salıverilme, Hakaret,Tutukluluk, Tutukluluğa İtiraz,Ceza Dosyasına İtiraz …

İCRA HUKUKU

İcra Hukuku

İcra Avukatı Ankara, İcra Takip İşlemleri, Haciz, İflas Erteleme, Konkordato,Ödeme Emrine İtiraz,İhtiyati Haciz, Takip Talebi, Paraya Çevirme Aşamaları, İflasın Kaldırılması…

İŞ HUKUKU

İş Hukuku

İş Kazası Nedeni le Tazminat, İhbar ve Kıdem Tazminatı, İşe İade Davası, Sürekli İş Göremezlik Oranı Tespit Davası, Fazla Mesai, Hizmet Tespit Davası, Diğer Tespit Davaları…

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku

Tüketici Avukatı Ankara, Hakem Heyetine Başvuru, Ayıplı Malın İadesi, Cayma Hakkı, Ayıplı Hizmet Davası, Tüketici Mahkemesinde Dava Takip İşlemleri…

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku

Miras Avukatı Ankara, Miras Sözleşmesinin İptali, Veraset İlamı Alınması, Reddi Miras Davası, Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası, Tenkis(Saklı  Pay) Davası, Mirastan Feragat…